Information om cookies

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker webbsidor. De tar väldigt liten plats på din dator, och kan inte skada den på något sätt. Cookies skapas av din webbläsare när en webbplats ber om det, och skickas sedan automatiskt tillbaka till webbservern varje gång du beöker en sida på samma webbplats.

Cookies delas upp i två huvudtyper:

  • Tillfälliga cookies (session-cookies) lagras bara tills du stänger webbläsaren, och används för att identifiera en enskild besökare under ett besök på webbplatsen, exempelvis för att hålla reda på en kundvagn eller en inloggning.
  • Permanenta cookies sparas även när webbläsaren stängs av, och tas automatiskt bort efter en tid som anges när cookien skapas. Denna typ används ofta för att lagra inställningar för en återkommande besökare.

Hur används cookies på www.iriswebshop.com?

Vi använder tillfälliga cookies för att hantera inloggning och kundvagn.

Hur kan jag undvika cookies?

Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av möjligheten för webbplatser att lagra cookies på din dator i dina webbläsarinställningar. Där kan du även se vilka cookies som lagrats, och radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Garantifriskrivning

IRIS Webshop och/eller dennes respektive leverantörer gör inga framställningar om lämpligheten av den information som ingår i de dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna webbplats, för något ändamål. Alla sådana dokument och tillhörande grafik tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. IRIS Webshop och/eller dennes respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för något speciellt syfte, äganderätt och ickeintrång.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter skall IRIS Webshop  och/eller dennes respektive leverantörer vara ansvariga för några speciella, indirekta eller följdskador eller några skador av något slag till följd av förlorad vinst, oavsett om i en kontraktsprocess, försummelse eller annan skadegörande handling som uppstår ur eller i samband med användning eller tillhandahållande av information som är tillgänglig från denna webbplats. Dokumenten och tillhörande grafik som publiceras på denna webbplats kan innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel. Ändringar införs regelbundet i informationen häri.

Länkar till och från annan parts webbplats

Länkar till tredje parts webbplatser kan koppla bort dig från denna webbplats. De länkade platserna är inte under IRIS Webshop kontroll och IRIS Webshop är inte ansvarig för innehållet på någon av de länkade webbplatserna eller någon länk som finns på en länkad webbplats. IRIS Webshop tillhandahåller dessa länkar endast som en service till dig och inkluderande av en länk innebär inte IRIS Webshop godkännande av webbplatsen.

Norge (Norsk) Sverige (Svenska)